Barion Pixel
+

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

(hatályos:2020.11. 01.)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó, (8900 Zalaegerszeg, Feltáró utca, adószám: 68804268-1-40), mint szolgáltató által üzemeltetett https://www.aranykarika.hu  használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A jelen szerződési feltételek az https://www.aranykarika.hu weboldalon Gyenge Tiborné által előállított termékek értékesítésére vonatkoznak, a vásárlók és Gyenge Tiborné közötti jogviszony részleteit határozzák meg, e feltételek mellett lehet a weboldalon vásárolni. Csak akkor vegye igénybe szolgáltatásait, ha az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A  https://www.aranykarika.hu webhelyen történő vásárlás, távollévők között megkötött szerződésnek minősül, azaz a szerződéskötésre Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó és a Fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Fogyasztó, Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó által üzemeltetett internetes áruházában, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja - az esetleges előzetes regisztrációt, - a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, - a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, - a kosár tartalmának frissítését és törlését, - a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, - a pénztárban való fizetést, - a megrendelés leadását, valamint - a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

 

Szolgáltató adatai a következők:

A szolgáltató neve: Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Feltáró utca 6.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@aranykarika.hu

Cégjegyzékszáma:  ET- 038843

Adószáma: 68804268-1-40

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Zala Megyei Jogú Város Jegyzője, Dr. Kovács Gábor főjegyző Nyilvántartási szám: 2601/2018.

Telefonszámai: 0630 388 9177 Elérhető: munkanapokon: 9 – 17 óráig. A hívás nem emelet díjas.

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH: 143172

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai: Paller Endre egyéni vállalkozó

Tárhely szolgáltató címe: 1092 Budapest, Ráday utca 60.

Tárhely szolgáltató adószáma: 63478262-1-40

 

Felhasználó


 Az a személy, aki a webhely „Vásárlói Fiók” –ban a „Regisztráció” menüpontban az adatait önként megadja, így ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a https://www.aranykarika.hu  webhelyen található webáruház tekintetében megrendelőként az onnan rendelhető termékek megvásárlására vonatkozó távollevők közötti online, szerződést kössön. A Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért adatainak önkéntes megadásával, jelen szerződési feltételek elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó, a regisztrációt írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával nyilatkozatot tesz, hogy elfogadta azt.

 

A regisztrált Felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történő belépésre,

A regisztráció során megadott adatainak módosítására, a https://www.aranykarika.hu  webáruházban regisztrált vásárlóként történő vásárlásra, az elektronikus megrendelés leadásával. A Felhasználó a  webhelyen feltüntetett elérhetőségein (postacím és e-mail cím) írásban (ideértve az e-mail útján történő elektronikus üzenetküldést is) bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Gyenge Tiborné egyéni vállalkozónak. Ez esetben a kérelem a beérkezését követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztráció törlésére, minden adatának egyidejű törlésére. Ez alól kivételt képeznek a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, mint pl. a számviteli bizonylatok megőrzése). Ezzel jelen szerződést Gyenge Tiborné, a Felhasználó regisztrációjára és az adatainak ezzel kapcsolatos kezelésére vonatkozóan, azonnali hatállyal felmondja. A korábban megrendelt termék megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él. Mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat. A Felhasználó adatait, Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben és ideig tovább kezelheti. Amennyiben Felhasználó a regisztráció törlésével egyidejűleg a termék megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak teljes körű kezelését is megtiltja, abban az esetben a termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról nyilatkoztatja Gyenge Tiborné e. v.

 

A Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a szolgáltató, Gyenge Tiborné által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

 

Felhasználónak minősül az a személy is, aki regisztráció nélkül a jelen szerződési feltételek, valamint a megrendelésre vonatkozó nyilatkozatban megjelölt tájékoztatók tartalmának elfogadása mellett elektronikus úton, a https://www.aranykarika.hu  weboldalon keresztül megrendelést küld Gyenge Tiborné e. v.- nak.

 

Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi

Az https://www.aranykarika.hu webhelyet, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltatóval.

 

Termékismertető


Gyenge Tiborné – „AranyKarika” igényes, kézzel gravírozott üveg termékeket és egyedi tervezésű lakásdekorációt értékesít. A gravírozott üveg termékekről a gravírozás nem kopik le a használat során, nem oldódik le, mosószeres folyóvízzel tisztíthatja, eredeti fényét, csillogását ecetes áttörléssel visszakapja. A weboldalon a mindenkori készletnek megfelelő termékeket tünteti fel. Lehetőség van, egyedi megrendelésére is.

Vásárlás menete, megrendelés

A webáruházban magánszemélyek vásárolhatnak.


 Válassza ki a Webáruház kínálatából a terméket és tegye be a kosárba. A választott termék kiválasztását követően, ha nem szeretne további terméket a kosárba tenni, válassza a Pénztár gombot.  Ezt követően regisztrációval vagy anélkül hajthatja végre a vásárlást. Kiválaszthatja a fizetési és szállítási módokat. A kosárba tett termékekre vonatkozóan, az adásvételi szerződés Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó és a vevő között, a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, a kért adatok pontos megadása. A "Pénztár" oldalon a megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét, az adatbeviteli hibák javítását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenge Tiborné – „AranyKarika” által értékesített termékek, egyedi, kézzel gravírozott iparművészeti termékek. Ezek alapján, ha egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással. Apró, nem feltűnő eltérés lehetséges két, azonos terv alapján készített termék között. Emiatt, a https://www.aranykarika.hu webáruházban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérem, hogy megrendelésénél mindezt vegye figyelembe és megrendelését ezek tudatában küldje el. A kismértékű eltérések nem jelentik Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó, nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig kötelezett, amíg egy adott termék a weboldalon elérhető. A termék fotóit a vonatkozó megrendelések kézhezvételét követően leveszi a  https://www.aranykarika.hu webhely oldalairól. A webhelyen meg nem található termékre megrendelést nem lehet leadni.

A megrendelt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára

vonatkozó ismertetőt, a https://www.aranykarika.hu webhelyén található információs

oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, a termék leírása alatt a „Kérdezzen a termékről” gomb alatt azt megteheti.

A Felhasználó az on-line megrendelés folyamata során, a mindenkori szerződési feltételeket „ÁSZF” és a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” tudomásul vételét elfogadja. Ezek elfogadását az on-line rendszer használatával kitölti, és a teljes megrendelőlapot a folyamat végén az on-line rendszer használatával, Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó részére elküldi. Ennek beérkezését azonnal – de legfeljebb 48 órán belül - elektronikusan visszaigazolja. Ha a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a Felhasználót nem köti a megrendelése.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Gyenge Tiborné automatikus visszaigazoló e-mail útján küldi meg Felhasználónak. A visszaigazolásban feltünteti a megrendelés kódszámát, amelyre a későbbiek során hivatkozhat, a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés során. Az azonnali visszaigazolással Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó a megrendelés beérkezését és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé.

Gyenge Tiborné a raktáron lévő termékre vonatkozó megrendelést, előre fizetés esetén, a termék ára és a postaköltség beérkezését követően, annak visszaigazolását követő 2 munkanapon belül feldolgozza, majd a terméket csomagküldő szolgálat igénybevételével eljuttatja a Felhasználóhoz. Ha nem, vagy késve teljesíthető a megrendelés, akkor Gyenge Tiborné e. v. felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

A megrendelést Gyenge Tiborné e. v. csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a

Megrendeléséhez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltató a Felhasználó által a rendeléskor megadott téves, pontatlan adatokra visszavezethető késedelemért, az ezekből adódó hibáért, problémáért felelősséget nem vállal.

A termékek kifizetése

A https://www.aranykarika.hu webhelyen megvásárolt terméket fizetheti a Felhasználó: online bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással.

A bankkártyás, online fizetési szolgáltatás igénybevételének feltételeiről az

megrendelés folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatójának szerződési

feltételei rendelkeznek. Ezeket a Felhasználó elérhet a szolgáltatás kiválasztásakor, még a fizetés teljesítése előtt.

A kívánt fizetési mód a neki megfelelő választógomb bejelölésével választható ki.

A https://www.aranykarika.hu  webhelyen a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi, szállítási, fizetési módok közül, a Felhasználó által a konkrét megrendelés végrehajtása során kiválasztott és a megrendelőlapon részleteiben ismertetett átvételi és szállítási, fizetési módokkal jön létre a szerződés.

Megrendelés összesített adatainak ellenőrzésére módja van a Felhasználónak (a fent részletezett lépéseknél megadott adatok és kiválasztott módok egy oldalon történő megjelenítését követően) még  a fizetés előtt.

A szerződési feltételek „ÁSZF” és „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”  elfogadása, egy jelölő négyzet bejelölésével történik.  E nélkül a megrendelés nem küldhető el.

A megrendelés elküldése a „Megrendelem” gombbal történik.

Gyenge Tiborné e.v. felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy az on-line szerződéskötés menetében biztosított az, hogy a Felhasználó a szerződés tartalmát, a termék leírását, a szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés megkötése előtt minden részletre kiterjedően megismerje, valamint  biztosított annak rögzítése is, hogy ez a megrendelés elküldése előtt megtörtént. Lehetősége van arra is, hogy tájékoztatást kapjon az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről. Az elektronikus úton történő szerződéskötés lépéseiről, részleteiről a Felhasználó jelen szerződési feltételekben tájékozódhat, melyet bármikor - a szerződés megkötését megelőzően, illetve annak folyamata során is - elér a https://www.aranykarika.hu weboldalon elhelyezett linkekre kattintva.

 

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő hibaüzenet alapján van lehetőség. A megadott személyes adatok tekintetében a Felhasználónak a regisztrációt követően, illetve a már regisztrált Felhasználónak a webhelyre való belépését követően, a "VÁSÁRLÓI Fiók" feliratra kattintással elérhető, személyes profiljának oldalán van lehetősége az adatok módosítására.

A „kosár” tartalma, a megrendelés adatai, bármikor ellenőrizhetők, megváltoztathatók, és törölhetők is. Mindez a webhely oldalainak felső részén elhelyezett „Kosár” fülre kattintva tehető meg.

Gyenge Tiborné  e. v., a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően a

Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

A visszaigazolást automatikus válasz e-mail útján kapja meg a Felhasználó, az  általa  megtett regisztráció során, illetve az on-line megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére. Ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy  mentesül a vásárlási kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, mind Gyenge Tibornéhoz, mind a Felhasználóhoz, amikor azok hozzáférhetővé válnak.

A megrendelések feldolgozása minden munkanapon  9 - 17 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fent jelölt időn kívül érkezik meg Gyenge Tibornéhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén kell beérkezettnek tekinteni, és attól az időponttól – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontjától – számított 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

A megrendelés feldolgozását követően,  Gyenge Tiborné e. v. elektronikus úton  a „Rendelés visszaigazolása”  címmel küldött levélben tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés Gyenge Tiborné ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre.

Tehát a szerződés akkor jön létre, ha Gyenge Tiborné visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést.

A szerződéses nyilatkozat elküldését követően történt adatbeviteli hibák

azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

Ha Felhasználó tévedésből más terméket rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat adott meg, és ezt utólag vette észre, azonnal jelezze azt Gyenge Tiborné elérhetőségei valamelyikén. Fontos, hogy ezt haladéktalanul a teljesítés megkezdése előtt tegye meg. Így korrigálható a megrendelés. A megrendelés korrigálása után Gyenge Tiborné e.v.  a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve– módosul a termék vásárlására vonatkozó szerződés.

A  megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolást és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolást, annak tartalmait a Felhsználó minden esetben ellenőrizze. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a Felhasználó a visszaigazolás megismerését követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás megismerését követően fizetést teljesíti, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó.

 Az eltérő tartalmú visszaigazolást  a jelzését követően Gyenge Tiborné megvizsgálja és indokolt esetben korrigálja.

Felhasználó kérheti az elküldött megrendelésének figyelmen kívül hagyását is, illetve annak törlését is, így a továbbiakban nincs kötve a megrendeléshez.

Érvényes megrendelést csak a weboldalon használható on-line megrendelőlap használatával lehet leadni. Amennyiben a Felhasználó a  https://www.aranykarika.hu webhelyen leadott on-line megrendelésében elírással, hamis vagy helytelen adatokat adott meg, úgy a rendelés teljesítését követően, utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el. Az ezekből fakadó  következményekért  nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a teljesítés befejezése előtt az adatbeviteli hibát nem jelezte.

 A Felhasználó bármikor élhet - így természetesen ez esetben is - elállási jogával a feltételek fennállása esetén. A megrendeléskor megadott adatokat Gyenge Tiborné a jogszabályok által előírt módon kezeli, tárolja. Erről Felhasználó bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

A https://www.aranykarika.hu webáruházban található termékek oldalain olvasható termékjellemzők, az adott termék megvásárlására vonatkozó szerződés tekintetében, a  jelen szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével

kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Vételár

A vételár a kiválasztott termék mellett a weboldalon feltüntetett bruttó

ár, amely alanyi adómentes és mindig forintban (HUF) értendő.

A feltüntetett áron kívül a termék megvásárlásával és a vételár megfizetésével

kapcsolatban egyéb díjat, költséget, csomagolási költséget Gyenge Tiborné nem számít fel. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét, ezt a Felhasználó viseli.

 A https://www.aranykarika.hu webhelyen vásárolható termékek árainak változtatási jogát Gyenge Tiborné fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel, egyidejűleg lép hatályba.  A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Szállítás és Fizetés

 A https://www.aranykarika.hu webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket  Gyenge Tiborné e.v. a Felhasználónak e-mail útján küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül kiszállíttatja, a Felhasználó által megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A szállítás díját a megrendelés küldésének folyamatában  ismerheti meg a Felhasználó. A szállítási díjakról a webhely „SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK” fül alatt tájékozódhat. A megrendelt terméket a Felhasználó előzetes jelzés és egyeztetés alapján, személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.

Szállítási határidő

Raktáron lévő termék megrendelése esetén, ha a Felhasználó a megrendelt termék vételárát előre kifizette és az a Szolgáltató bankszámlájára beérkezett, ezt  követően 2 munkanapon belül  átadásra kerül a szállítónak.

Azon termékek esetében, amelyek a webáruházban nincsenek raktárkészleten, de

megrendelhetők, a megrendelés elfogadásának visszaigazolásától számított

8-15 munkanapon belül a Szolgáltató átadja a szállítónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem, vagy késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval megegyezés céljából.

Szállítás

A Szolgáltató a  Magyar Posta Zrt. Nyugat-Magyarországi Igazgatósága szolgáltatásával kézbesítteti a megrendelt termékeit.
Rövidített név: MPL futárszolgálat

Székhely: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Postacím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Webhely: https://www.posta.hu/

A Szállító a Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 1 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére.

A szállítással kapcsolatos további szabályokat a webhely „NYOMKÖVETÉS” menüpontja, valamint a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Nyomkövetés ” oldalon közzé tett dokumentum tartalmazza.

Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés a Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

 Ha Gyenge Tiborné a megrendelt, már kifizetett terméket a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról, haladéktalanul értesíti a Felhasználót, valamint - ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni – az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó által a megrendeléssel összefüggésben fizetett teljes összeget visszafizeti.

 

2024. 03. 28 tól érvényes postai csomag feladási árak:

Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

 

Előre fizetés banki átutalással

 Az előre utalást :

Gyenge Tiborné Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-81092176

bankszámlájára kell teljesíteni. Átutalással történő fizetés esetén a Felhasználónak a fizetendő összeget a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás (e-mail) kézhez vételétől számított, 3 munkanapon belül át kell utalnia Szolgáltató bankszámlájára. Az elektronikus küldeményeket, a visszajelző e-mailt is, Gyenge Tiborné  és a Felhasználó is a küldés napján kézbesítettnek tekintik.

Előre fizetés, bankkártyás, online fizetéssel

 A megrendelés elküldésének folyamatában a  Felhasználó választhatja az  online bankkártyás fizetési lehetőséggel történő előre fizetést. A bankkártyás, online fizetés további feltételeiről, az adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek.  A fizetés megkezdése előtt, ezeket a fizetési szolgáltató felületére átirányítva ismerheti meg

Személyes átvétel

A Felhasználónak lehetőség van a személyes átvételre is,  előre egyeztetett időpontban, a weboldalon közzétett címen.

Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

Hibás teljesítés

akkor áll fenn, ha Gyenge Tiborné  hibásan teljesít és a termék nem felel meg a szerződésben foglalt követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Kellékszavatosság

Felhasználó, Gyenge Tiborné e. v.hibás teljesítése esetén,  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igények közül választhat:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Gyenge Tiborné számára, más igénye teljesítéséhez képest, aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kéri, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Gyenge Tiborné költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő héten belül

közölni. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását

vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó, a gyártó általi forgalomba

hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

A Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag a termék készítőjével szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. A készítő kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak illetve a készítőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének érvényesítése esetén a kicserélt vagy kijavított termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a készítővel szemben érvényesítheti.

Jótállás

Amennyiben a https://www.aranykarika.hu webáruházban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Gyenge Tiborné e. v. köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

 Gyenge Tiborné E. V. csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha Gyenge Tiborné E. V. az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Gyenge Tiborné E. V. csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

A Gyenge Tiborné E. V.. az üvegekre gravírozott minták tartósságáért, a jogszabályban eltérően, korlátlan  ideig szavatossági időt vállal. A gravírozott minta az üveg felületén  örökre megmarad.  A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Termékismertetőben leírt gravírozási technikával,  az üvegek törékenysége nem fokozódik., azonban nagy ütés hatására, nem rendeltetésszerű használat, figyelmetlenségből eredő  leesés esetén az  üveg  eltörhet. Az üveg eltöréséért  felelősséget nem vállal. Az összetört termékek javítására, reprodukálására nincs mód.

Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy Gyenge Tiborné E. V. nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni.

Amennyiben a megrendelő által visszaküldött termékre vonatkozóan, Gyenge Tiborné E. V. nem tartozik szavatossággal, erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel postázza vissza. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei, a javítás és a postázás költségeit is, Gyenge Tiborné E. V. terhelik.

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a https://www.aranykarika.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vásárló tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégy napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napjától értendő. A vevőnek kell igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell.

A vásárló írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen  ÁSZF - ben rögzített email címre kell megküldeni 14 napon  belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját is.

A Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja az „INFORMÁCIÓ” fül alatt található „NYILATKOZATMINTÁT.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt leírtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni Gyenge Tiborné E.V. részére a termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli.

Ha a fogyasztó eláll a távollèvők között kötött szerződéstől, az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladèktalanul de legkèsőbb az elállás tudomásszerzésétől számított , 14 ( tizennègy) napon belül  Gyenge Tiborné E.V. a vevő által ellenszolgáltatáskènt kifizetett teljes összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül, a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Gyenge Tiborné E.V. jogosult levonni a visszatérített összegből a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén.


45/2014. ( II.26.) 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, akkor legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Gyenge Tiborné visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Gyenge Tiborné e.v.  az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Gyenge Tiborné e.v. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles Gyenge Tiborné számára a terméket indokolatlan késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

Gyenge Tiborné e.v. semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett

károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Gyenge Tiborné  nem vonható felelősségre technikai zavarokért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Gyenge Tiborné minden kártérítési felelősséget kizár. Kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

Gyenge Tibornét jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

A webhelyen megjelenített termékek képei színárnyalatban eltérhetnek a

valóságostól. Gyenge Tiborné e.v. nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okok miatt szükségessé váló, előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.

Gyenge Tiborné  a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési

adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

A webhelyen található külső hivatkozások az internetcímtől eltérő címtartományra mutató link követésével letöltött tartalom nem áll Gyenge Tiborné befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket  törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Kizárás a regisztrált felhasználók közül

A szerződési feltételek megsértése esetén Gyenge Tiborné e.v. fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált Felhasználók közül. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak  vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését. Kizárhatja  azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével

vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Gyenge Tiborné termékeivel, szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

Kizárhatja a regisztráció illetve a megrendelés során valótlan adatokat közlő Felhasználót. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül,  megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok helyesbítése érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Gyenge Tiborné jogosult a regisztráció törlésére és a szerződést megelőző állapot visszaállítására.

Ha a fenti magatartások kárt okoznak, az adott kárt okozó magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Amennyiben a fenti okok miatt termék megrendelését és a termék megvásárlására

vonatkozó szerződés a vételár kifizetését követően kerül sor a megrendelő Felhasználó regisztrációjának törlésére, viszont olyan ok miatt, ami a már

megrendelt termék értékesítésének és kézbesítésének nem akadálya, akkor a termék értékesítésére vonatkozó szerződést Gyenge Tiborné saját belátása szerint teljesítheti. Ha a szerződés nem teljesítése mellett dönt, ebben az esetben elállhat a szerződéstől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja. A bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében a Felek kötelesek egymással - a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett - elszámolni.

A webhely üzemeltetésének befejezése

 Gyenge Tiborné fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését

bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy az megszüntesse. Különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő,az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A webhely üzemeltetésének befejezése esetén a Felhasználó által már érvényesen

megrendelt és Gyenge Tiborné által elfogadott és visszaigazolt, valamint a vételár

megfizetéssel teljesített termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket maradéktalanul teljesíti. Természetesen, ha annak technikai akadálya nem merül fel a webhely üzemeltetésének befejezése következtében. Akadály esetén Gyenge Tiborné e.v. a szerződéskötés előtti állapotot visszaállítja a Felhasználó által befizetett összeg visszatérítésével.

 Adatkezelés, adatvédelem

Az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról" című

dokumentumok, részletesen tájékoztatnak, melyekben leírtak szerint jár el Gyenge Tiborné E.V.,a szerződés teljesítése és a webhely üzemeltetése során.

Szerződési feltételek módosítása

Gyenge Tiborné e. v.  fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükségessé válik.

Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege az https://www.aranykarika.hu webhelyen hozzáférhetővé válik.

A módosítás dátuma előtt regisztráló Felhasználók módosításig végrehajtott

tevékenységére, valamint a módosításig teljesített termékértékesítésekre, ez nem vonatkozik, visszahatása nincs. A módosításkor folyamatban lévő termékértékesítéseket, szolgáltatásokat azok megrendeléskor érvényes szerződési feltételek szerint teljesülnek. A módosítást követően regisztráló Felhasználókra és az azután leadott megrendelésekre a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell

alkalmazni, beleértve a webhelyen elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató

tartalmát, melyek jelen ÁSZF részét képezik.

A https://www.aranykarika.hu webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek ÁSZF  és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

Jogviták rendezése

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok

gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges

vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó  és Gyenge Tiborné E. V. székhelye szerint illetékes bíróságon is megindíthatja a pert. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság a Zalaegerszegi  Járásbíróság.

Gyenge Tibornét  jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy

megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Gyenge Tiborné kizárja.

Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet törvény rendelkezései irányadók.

Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet

Panasz

Felhasználó, Gyenge Tiborné e.v. szolgáltatására, termékének értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül Gyenge Tiborné egyéni vállalkozóhoz:

Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó

Székhely: Magyarország, Zalaegerszeg, Feltáró utca 6.

Postacím: Magyarország, Zalaegerszeg, Feltáró utca 6.

Telefonszám: +36 30 388 9177

E-mail cím: info@aranykarika.hu

Gyenge Tiborné a szóbeli vagy írásbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal megoldja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint  az írásban benyújtott panaszt legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a Zala Megyei

Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is

kérheti.

 Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Gyenge Tibornét , a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli. Az eljárásra a Felhasználó magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségei :

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 

A Felhasználó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét Gyenge Tiborné képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

Gyenge Tiborné E.V. székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A Felhasználó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet

jelölhet meg. Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták

bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,

ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

Felügyelet

A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma, hatóság megnevezése:

2601/2018

Zala Megyei Jogú Város Jegyzője

DR. Kovács Gábor Főjegyző

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 19.

92/ 502-144

email.: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mert a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja „ODR”

Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai

Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new&lng=

A magyar nyelvű platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new&lng=HU

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik

panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal

kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési

testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti linkek használatával elérhető webhelyeken talál.

Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Gyenge Tiborné egyéni vállalkozónak vagy az ő érdekében eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók

a https://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi

hatósághoz is:

Zala Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.

Tel: +36/92 510-530

 

 

2020.11 .01.

Gyenge Tiborné egyéni vállalkozó

 

 

 

 

 

Információ

Kapcsolat

  • 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 15. Gravírozó Műhely
  • 06-30 388 9177
  • info@aranykarika.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.