Barion Pixel
+

ÁSZF

Vásárlási tájékoztató


ÁSZF:
 
A vásárlási tájékoztatót kérlek minden esetben olvasd el. Csak akkor vedd igénybe a szolgáltatást, ha minden pontjával egyet értesz és magadra nézve kötelező érvényűnek fogadod el. A megrendelésed a vásárlási feltételek elfogadásával jöhet létre. Akkor is kötelező érvényű rád nézve ha nem olvastad el.
 
A megrendelésed   távollevők közötti szerződésnek minősül.
A szerződés az alábbi két feltétel teljesülése után jön létre közted és köztem:
-Ha a visszaigazolást a vásárlással kapcsolatban megkaptad a megadott email címedre.
- Ha a megrendelésedet visszaigazolom 48 órán belül a teljesíthetőségről, és a szállítás várható időpontjáról.
- Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg akkor a megrendelő kötöttsége megszűnik.
--------------------------------------------------------------------------------------
Fizetés: 


1. Előre utalás után    

Erste Bank ZRt.
11600006-00000000-81092176
Gyenge Tiborné
Iban szám: HU 24 11600006-00000000-81092176
SWIFT kód: GIBA HU HB 
11 karakterű kódra van szükség: GIBAHUHBXXX

2. Bankkártyás fizetés Barionnal

Az online bankkártyás fizetések a webáruházban, a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


Szállítás:


A  megrendelt terméket a MPL  szolgáltatása által küldöm, egynapos idő garantált csomagként. Számlát a csomagban találod. Ha eltér a számlázási cím a megrendelőétől, kérem ezt a megrendeléskor jelezni, feltüntetni.
A termékeimet merev falú, három rétegű dobozba rakom, amelyben a több darabból álló tartalmakat külön, külön is becsomagolom. Mindig  akkora  dobozt választok ami megfelelően védi a tartalmat és azokat jól körbe lehet még csomagolni. Az üres részeket térkitöltő anyaggal, buborékos fóliával , papírral töltöm ki, így segít elkerülni az ütésből, rázkódásból adódó sérüléseket. A dobozban nem marad üres hely, a termékek nem tudnak benne csúszkálni. Végül ragasztószalaggal zárom le, az esetleges hézagokat befedve.
 
 Amint megérkezett a számlára
a megrendelt termékek ára, a  megígért időpontra postázom őket az általad kiválasztott módon.
Három lehetőség közül választhatsz, kérlek ezt jelezd a megrendelésedkor. Ha ez nem történik meg, akkor az 1. pont szerinti MPL házhoz szállított sima csomagként adom fel. 
A posta a feladásról értesítést küld, emailben vagy sms-ben.
A termékek általában 2 kg alattiak, vagy 2-5 kg közöttiek. Megrendelés visszaigazolásakor ezt mindig megírom.
 
1 Háznál, munkahelyedre, a posta 8-17 között szállítja ki. Hétvégén nem vehető át. 5 munkanapig őrzi a csomagot.
MPL Postán maradó-postapontra csomagként:
Be kell menned érte  a címhez legközelebb lévő postára és átveheted a teljes nyitvatartási idő alatt, szombaton is. 5 napig van a csomag a postán ebben az esetben.
  Személyes átvétellel: csak Zalaegerszegen , előzetes egyeztetés után.
 
A megrendelőnek nemcsak joga, de kötelessége is a teljesítés minőségének vizsgálata. A csomag kézhezvételekor győződjön meg róla, hogy az áru csomagolása sértetlen-e,  a futár jelenlétében bontsa ki és ha rendellensséget tapasztal vetessen fel jegyzőkönyvet. Ha nem engedik az előzetes átvizsgálást, akkor azt kifejezetten jelezze az átvétel igazolására szolgáló iraton, hogy nem volt lehetősége az áru megvizsgálására. A futár távoztával -lehetőleg két tanú jelenlétében- azonnal pótolja azt és ha töröttséget, problémát  tapasztal, készítsen fotót , majd jelezze a szállítónak. 
Ha aláírásával elismerte, hogy sértetlenül , hiánytalanul átvette a csomagot, a bizonyítás önre hárul, azaz hiteles módon kell bizonyítania , hogy így kapta meg a terméket.
Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szállítmány kibontása után talált sérült termékekre vonatkozó reklamációt, ( a PTK. szerint, a teljesítés után keletkezett felelősség, átszáll a megrendelőre), nem tudjuk elfogadni. Jogorvoslattal a területileg illetékes békéltető testülethez vagy a postához fordulhat.
 
Elérhetőség:


                                       info@aranykarika.hu
telefon munkanapokon 9-17 -ig:
 
+36 30 3889177
 
 
 
Adatok:

Gyenge Tiborné E.V.
Kisadózó
adószám: 68804268-1-40
nyilvántartási szám: 52275450
statisztikai számjel: 6884268-4791-231-20
NAIH:143172/2018.
Telephely: 8900 Zalaegerszeg,Feltáró u.6.
 
A vállalkozás adatait a nyilvántartásban itt lekérdezheted:


https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
 
 
Árak


A webáruház üzemeltetője alanyi áfa mentes formában működik. Így az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény 187.§ (2) fejezetének b. szerint kizárólag olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áthárított adó, ill. Áfa százalékérték nem szerepel.A termékekre vonatkozóan megjelenített árak  Áfa értéke 0 ft, amely a postai szállítást nem tartalmazzák. Szállítási költség a vásárlási feltételek  között olvasható.


Szerződéstől való elállás, felmondás 


Az elállás feltételeit a távollevők között kötött szerződésről szóló 45/2014. ( II.26.) sz. korm. rend. szabályozza. 
A vevőnek, megrendelőnek jogában áll egy munkanapon belül a rendelést lemondani, ebben az esetben semmiféle fizetési kötelezettsége nincs.Lemondást jelezni lehet emailben, írásban, telefonon.
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre:
AranyKarika Kézműves Műhely 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

MINTA
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:GYENGE TIBORNÉ E.V.
8900 Zalaegerszeg, Feltáró utca 6.
Alulírott kijelentem ,hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:….. (itt jelölje meg a terméket)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:…..
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
 

Az elállás/felmondás joghatásai


Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles  GYENGE TIBORNÉ E.V.
8900 Zalaegerszeg, Feltáró utca 6.címre, a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
-az átvett árut , az eredeti számlával együtt vissza kell küldeni a címre. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan terméket veszek vissza. Ez esetben fizetem vissza a termék árát.
Az elállási jog gyakorlása során a megrendelőnek kell saját költségén visszajuttatni a terméket.
-a készítő követelheti a nem rendeltetés szerű használatából eredő kár megfizetését.
A visszaküldött áru, számla hiánytalan átvétele után legkésőbb 14 napon belül  visszautalom a pénzt a megadott bankszámlára.
-ha a feltüntetett feltételek nincsenek betartva , a szerződéstől való elállás joga nem érvényesíthető.A termék ára nem lesz visszafizetve, az áru vissza lesz küldve a megrendelőnek.
 
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek


45/2014. ( II.26.) 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 
Fogyasztói panasz, békéltetési testület


Amennyiben a panaszodat elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes békéltető testülethez fordulni.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, erről a fogyasztónak nyilatkoznia kell. A fogyasztó kérelmének tartalmaznia kell: a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, b) vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, d) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, és fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nem terjesztett elő, e) a testület döntésére irányuló indítványt, f) a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. Ha a kérelem hiányos, a békéltető testület elnöke a kérelmet a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaküldi (hiánypótlás).
 
Békéltető testületek:


Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
 
 
 

Kapcsolat

  • 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. Gravírozó Műhely
  • 303889177
  • info@aranykarika.hu

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.